Zpět do obchodu

Registrace

CBD

CBD (kanabidiol) patrí medzi kanabinoidy,  prírodné netoxické látky s výnimočnými liečivými účinkami. CBD je spoločne s tetrahydrokanabinolom (THC) z tejto skupiny najbežnejší, celkovo poznáme približne 200 kanabinoidov. Vyskytujú sa najmä v konope, v iných rastlinách len zriedka.  CBD nespôsobuje zmenené stavy vedomia, ani nemá schopnosť vytvoriť závislosť, preto ho už väčšina krajín právom vyškrtla zo zoznamu návykových látok. Tak by sa v roku 2020 malo stať aj na Slovensku. CBD je známy už takmer 80 rokov, ale kvôli nezmyselným právnym obmedzeniam sa predmetom seriózneho vedeckého záujmu stal len nedávno. Štúdie dokladajúce neobvyklé množstvo diagnóz, ktoré je CBD schopné pozitívne ovplyvniť však rapídne pribúdajú. Medzi indikácie, v ktorých sa CBD môže medicínsky uplatniť patria:

Chronická bolesť

Pri testoch na myšiach bola pozorovaná výrazná schopnosť CBD tlmiť dlhotrvajúcu bolesť. Myšiam pridávali CBD do potravy, po dobu 7 dní od poškodenia končatiny. Pri použitom dávkovaní CBD nijako neovplyvňovalo hmatovú citlivosť u kontrolnej skupiny zdravých zvierat, ani u nepoškodených končatín patologických jedincov. Akútny účinok vysokej dávky bol skúmaný v rovnakej štúdii, keď bolo zvieratám 6 dní podávané placebo a CBD až v posledný deň štúdie. V tomto prípade nebol pozorovaný žiadny účinok. Na základe toho je možné predpokladať, že opakované podanie je nutné pre vznik terapeutického efektu [Costa, 2006]. Podľa klinických štúdií ústneho spreja Sativex (GW Pharmaceuticals, THC:CBD 1:1), je prítomnosť CBD nevyhnutná pre tlmenie chronickej bolesti u pacientov s nevyliečiteľnou rakovinou nereagujúcich na ópioidy. Účinok spreja, ktorý namiesto kombinácie THC:CBD obsahoval len THC bol v tejto indikácii neodlíšiteľný od placeba [Johnson, 2009]. Presný spôsob akým CBD pomáha proti bolesti nie je zatiaľ známy. Výskumy naznačujú, že tento mechanizmus je odlišný od bežne používaných protizápalových liekov (napr. ibuprofen alebo acylpyrín), preto CBD na rozdiel od nich nespôsobuje žalúdočné vredy ani neovplyvňuje zrážanlivosť krvi. Bolo potvrdené, že CBD pôsobí na rovnaké receptory ako kapsaicín, pálivá látka z chilli, často používaná v hrejivých mastiach. CBD však nemá jeho štipľavú chuť (je bez chuti) ani dráždivé vlastnosti na koži a slizniciach. Je možné, že k protizápalovému a analgetickému účinku CBD prispieva tiež jeho dobre známa antioxidačná aktivita, porovnateľná so  syntetickými antioxidantmi bežne používanými v kozmetickom priemysle [Hampson, 1998].

 

Psychické ochorenia

Schopnosť CBD uľaviť od psychotických príznakov u pacienta nereagujúcemu na štandardnú liečbu, bola oficiálne prvý krát popísaná v roku 1995. [Zuardi, 1995]. V jednej z prvých klinických štúdii na túto tému, uskutočnenej v roku 2012 bol u pacientov s akútnymi príznakmi schizofrénie porovnaný účinok CBD a amisulpridu (bežne používané antipsychotikum). Po štyroch týždňoch liečby obe látky podobne efektívne utlmili pozitívne (halucinácie, bludy) aj negatívne príznaky (apatia, rozpad myslenia), avšak u CBD bol výrazne nižší výskyt nežiaducich účinkov, ktoré boli aj menej závažné [Leweke, 2012]. Avšak v experimente, ktorý skúmal efekt jedno rázového podania vysokej dávky CBD na mentálny stav schizofrenických pacientov nebol pozorovaný žiadny účinok [Hallak, 2010]. V klinickej praxi bola tiež zaznamenaná schopnosť CBD zmierňovať psychotické príznaky u pacientov s Parkinsonovou chorobou [Zuardi 2008]. Mechanizmus antipsychotického účinku CBD nie je známy, ale je pravdepodobne odlišný než u väčšiny antipsychotík [Miyamoto, 2012]. V experimentálnom modeli schizofrénie bolo mladým myšiam podané CBD, čo viedlo k nižšiemu výskytu patologického správania, než u kontrolnej skupiny. Opakované podanie CBD úplne normalizovalo zmeny v mozgu, vyvolané pôsobením nervovovo toxickej látky pred narodením. U kontrolnej skupiny zvierat, ktoré neboli vystavené toxínu nespôsobovalo CBD žiadne pozorovateľné zmeny v mozgu [Stark, 2019]. Aktivita CBD proti úzkosti a depresii pravdepodobne spočíva najmä v pôsobení na serotonínové receptory, ktoré sú hlavným cieľom pre väčšinu známych antidepresív [Pisanti, 2017].

 

Neurodegeneratívne choroby

Medzi neurodegeneratívne ochorenia patrí napríklad roztrúsená skleróza, Alzheimerova choroba alebo Parkinsonova choroba. V terapii týchto diagnóz zohráva významnú úlohu predovšetkým protizápalový a antioxidačný účinok kanabidiolu. CBD je ako  antioxidant účinnejší než vitamín E alebo vitamín C [Hampson, 1998]. CBD aktivuje PPAR-γ receptor, ktorý je jedným z najviac skúmaných molekulárnych cieľov v liečbe Alzheimerovej choroby, keďže jeho aktivácia vedie k výraznému zmiernenie chronického zápalu nervového tkaniva [Scuderi, 2013]. CBD dokáže taktiež tlmiť činnosť aktivovaných T-lymfocytov (bielych krviniek), čo vedie k zníženiu nežiaducej imunitnej reakcie spojenej s neurodegeneratívnym procesom [Abdul, 2009]. Významnú úlohu v ochrannom účinku CBD na nervové tkanivo má pravdepodobne tiež pôsobenie na serotonínových receptoroch [Russo, 2005]. Výskumy naznačujú, že podávanie CBD by mohlo zmierniť poškodenie mozgu u chronických alkoholikov (tzv. pečeňovú encefalopatiu) [Magen, 2009].

 

Epilepsia

Konope sa na zmiernenie príznakov epilepsie používa už niekoľko storočí, napríklad v tradičnej čínskej medicíne alebo na Blízkom východe [Franco, 2019]. Aj napriek ilegalite je konopný extrakt populárnou domácou liečbou farmakologicky rezistentnej detskej epilepsie, predovšetkým v posledných desaťročiach v USA. Retrospektívne štúdie naznačujú, že približne 50 % pacientov (resp. ich rodičov) pozorovalo po liečby trvajúcej jeden rok zlepšenie, u približne 30% nastalo zníženie počtu záchvatov na polovicu [Treat, 2016]. Vďaka výraznému zastúpeniu v extrakte a dobrému bezpečnostnému profilu s minimom nežiaducich účinkov sa pri tejto diagnóze najčastejšie používa CBD. Britská farmaceutická firma GW PharmaResearch vyrobila a patentovala si roztok prírodného CBD v sezamovom oleji (100 mg/ml) pod názvom Epidiolex®. Tento prípravok bol v roku 2018 schválený americkým úradom pre kontrolu liečiv (FDA) na liečbu Dravetovej syndrómu a Lennox-Gastautovho syndrómu (závažné formy vrodenej epilepsie) u detí starších ako 2 roky. Klinické skúšky, ktoré boli počas schvaľovacieho procesu vykonaném predstavujú zdroj najlepšie vedecky overených informácií o účinku CBD na epilepsiu a taktiež o bezpečnosti dlhodobého podávania aj pri veľmi vysokých dávkach. [EPIDOLEX, 2020].

 

Ostatné

CBD má v testoch na bunečných kultúrach výrazný účinok proti ľudským bunkám rakoviny prsnej žľazy [Ligresti, 2006] a taktiež mnohým ďalším líniám nádorových buniek, zatiaľ čo zdravé bunky ochraňuje pred toxicitou iných látok [Parolaro, 2014]. Podľa testov na hlodavcoch, kombinované podanie THC a CBD podporuje protinádorový efekt THC a tým pádom znižuje jeho dávku, ktorá je potrebná na dosiahnutie terapeutického účinku. Pokiaľ sa k tejto kombinácii pridalo ešte chemoterapeutikum temozolomid, výsledkom bolo radikálne spomalenie až zastavenie rastu ľudského gliómu (zhubného nádoru mozgu) transplantovaného do myši, omnoho výraznejšie ako u samotného temozolamidu [Torres, 2011]. Podobne aj použitie kombinácie THC:CBD a ožarovania, vykazovalo v týchto testoch zvýšený efekt proti gliómu [Scott, 2014]. Nízke dávky CBD majú účinok proti zvracaniu. Zaujímavé je, že tento účinok CBD je do veľkej miery oslabený pri súčasnom podaní kanabigerolu (CBG). [212]. CBD pôsobí proti arytmii a normalizuje zrýchlenú srdečnú činnosť [Bih, 2015].

 

Úzkosť

Účinok CBD proti úzkosti si vedci všimli najskôr pri pokusoch s THC: ak boli tieto látky podané súčasne, úzkostné stavy spôsobené THC sa zmiernili až zmizli. [Karniol, 1974].

Nasledujúce klinické štúdie na ľuďoch potvrdili silný potenciál CBD v liečbe patologickej úzkosti. Pri orálnom jedno rázovom podaní, CBD dokázal zmierniť experimentálne vyvolanú úzkosť u zdravých jedincov, pričom jeho účinok bol porovnateľný so štandardnou dávkou diazepamu (bežne používané sedatívum).  [Bergamaschi, 2011]

Všetky existujúce štúdie na ľuďoch skúmajú vplyv vysokej jedno rázovej dávky. Efekt dlhodobého dávkovania na úzkostné stavy si vyžaduje lepšie preskúmanie, avšak podľa výsledkov výskumov na zvieratách [Campos, 2012Campos, 2012] sa dá predpokladať, že práve pravidelné podávanie nižších dávok je správna cesta aj v terapii úzkosti.

Na rozdiel od väčšiny upokojujúcich liekov, CBD neovplyvňuje spánkový cyklus a neznižuje kvalitu spánku u zdravých dobrovoľníkov. [Linares, 2018] U ľudí bez spánkových porúch obvykle pôsobí sedatívne až vysoká dávka (600 mg), avšak u pacientov trpiacich nespavosťou viedlo jedno rázové podanie 160 mg CBD k výraznému predĺženiu spánku a zníženiu množstva nočných prebudení. [Carlini, 1981] Podľa štúdie z roku 2014 uľavilo pravidelné podávanie CBD (75 mg denne po dobu 6 týždňov) od porúch REM spánku prejavujúcich sa najmä nočnými morami u pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou. [Chagas, 2014]

 

Závislosť

Užívanie CBD nespôsobuje vznik fyzického ani psychického návyku, existujú ale dôkazy, že pomáha pri liečbe rôznych látkových závislosti. Štúdia realizovaná na potkanoch zistila, že podávanie CBD dokáže znížiť pravdepodobnosť relapsu po ukončení užívania heroínu. Tento záver bol podporený pozorovaním mozgu pokusných zvierat. CBD normalizovalo zmeny typické pre tzv. „craving“ (baženie po droge, správanie spojené s vyhľadávaním drogy). [Ren, 2009] V inom výskume CBD urýchľovalo koniec návykového správania u potkanov, ktorým boli predtým podávané stimulanty (kokaín a amfetamíny). [Parker, 2004]

V roku 2019 bola uskutočnená klinická štúdia na 50 dobrovoľníkoch, ktorý ukončili užívanie heroínu pred menej než mesiacom. Subjektom bolo po dobu 3 dní podávané CBD vo forme kvapiek, druhá skupina dostala placebo. Následne im boli premietané rôzne fotografie, pričom niektoré priamo súviseli s užívaním drog. Placebo skupina reagovala na tieto podnety väčšinou silným nárastom baženia spojeným s fyzickými prejavmi (zrýchlenie tepovej frekvencie, potenie),  reakcia u skupiny s CBD bola výrazne miernejšia. Tento účinok pretrvával až po dobu 7 dní od užitia CBD. [Hurd, 2019]

Štúdia na ľuďoch z roku 2013 skúmala vplyv CBD na tabakovú závislosť. Dve skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa pokúšali prestať fajčiť používali buď elektronickú cigaretu s CBD (400 μg na 1 potiahnutie) alebo placebo inhalátor po dobu 1 týždňa. Po týždni bol v skupine CBD priemerný počet vyfajčených cigariet bol až o 40% nižší než v skupine placebo. Rozdiel pretrvával aj po 2 týždňoch od ukončenia používania inhalátoru. [Morgan, 2013]

Okrem priameho účinku na správanie závislých (zníženie baženia, potlačenie úzkosti) dokáže CBD vďaka svojim protizápalovým vlastnostiam pomôcť tiež pri liečbe mnohých zdravotných komplikácií, ktoré sú s drogovou závislosťou bežne spojené. Podľa testov na myšiach CBD chráni pečeň pred toxickým pôsobením kokaínu [Bornheim, 1998] a u nervového tkaniva znižuje poškodenie spôsobené alkoholom. [Hampson, 1998]

 

Zaujímajú ťa kanabinoidy a ich účinky? Prečítaj si toho viac na našom blogu o CBG CBN.

Zpět do obchodu