Dekarboxylace kanabinoidních kyselin.

V živém nebo čerstvě usušeném konopí se přirozeně vyskytují kanabinoidní kyseliny jako třeba THCA a CBDA. Pomocí jednoduchého procesu zvaného dekarboxylace lze tyto kyseliny přeměnit na kanabinoidy THC a CBD.

decarb (1)

Dekarboxylace kanabinoidních kyselin.

V živém nebo čerstvě usušeném konopí se přirozeně vyskytují kanabinoidní kyseliny jako třeba THCA a CBDA. Pomocí jednoduchého procesu zvaného dekarboxylace lze tyto kyseliny přeměnit na kanabinoidy THC a CBD.

Co je dekarboxylace karboxylových kyselin?

Pojmem dekarboxylace se označuje proces, při kterém se z molekuly kanabinoidní kyseliny oddělí oxid uhličitý. Kanabinoidy díky ztrátě molekuly oxidu uhličitého přejdou do své neutrální podoby (v případě THC jde o podobu psychoaktivní).

Tento proces ale v živé rostlině na zahrádce nebo na poli probíhá minimálně. Je to především kvůli tomu, že kanabinoidní kyseliny se tvoří a ukládají v lepkavých pryskyřičných žlázách zvaných trichomy. Ty se vytvářejí na květech v průběhu zrání.

Tam jsou do velké míry chráněné před působením kyslíku. A to hlavně díky přítomnosti silných antioxidantů, terpenů a terpenoidů (tj. silice). Při sušení květů se pak obsah silice rapidně snižuje, což způsobuje větší nestálost kyselých forem a tím pádem i jejich snazší přeměnu. 

Pozvolný proces

V případě skladování sušiny bez přístupu světla a při pokojové či nižší teplotě ovšem probíhá dekarboxylace jen velmi pozvolna. Sušený konopný květ, u kterého bylo množství kyseliny tetrahydrokanabinolové (THCA) změřeno bezprostředně po sušení a po 25 měsících skladování v uzavřené nádobě, si uchoval 80 procent původního obsahu THCA.

O něco náchylnější na dekarboxylaci je hašiš, jelikož už při samotné jeho výrobě dochází do jisté míry k narušení trichomů a kontaktu kyselin se vzduchem. 

Urychlení teplem

Se stoupající teplotou se míra přeměny kyselých forem na neutrální kanabinoidy rychle zvyšuje. V pokusech s čistou látkou se THCA stoprocentně nezměnila na THC ani za 60 minut při teplotě 100 °C, ale při teplotě 110 °C jí to trvalo pouze 30 minut, přičemž při 130 °C to bylo 9 minut a při 145 °C pouhých 6 minut.

Pakliže chceme dekarboxylovat rostlinný materiál, můžeme počítat s podobnými, avšak o trochu delšími časy (jedna hodina při 110 °C bude bohatě stačit). Od 157 °C se již THC odpařuje, takže tato teplota by se při dekarboxylaci neměla překračovat. 

Při kouření nastává přeměna THCA na THC jen částečně. Experimentálně potvrzené hodnoty se pohybují mezi 70 procenty za ideálních podmínek (stabilní teplota vyšší než 140 °C) a 30 procenty konverze v o něco realističtějším modelu kouření. Při vaporizaci je tato přeměna efektivnější, ale také ne úplně dokonalá. 

CBDA a CBGA

Na dekarboxylaci kyseliny kanabidiolové (CBDA) a kyseliny kanabigerolové (CBGA) je potřebný přibližně dvojnásobný čas při stejné teplotě. Tento proces ovšem není tak přímočarý jako přeměna THCA na THC a je možné, že při teplotách nad 110 °C vzniká i několik dosud neidentifikovaných vedlejších produktů. Případně dochází k částečnému odpaření účinné látky.

Jak ale uvádíme v rubrice Léčivé kanabinoidy, CBDA je zřejmě záhodno ponechat do nějaké míry i v kyselém stavu, neboť takto je jeho biologická dostupnost vyšší než u CBD.