Co je to CBG?

CBG v konopí poprvé detekovali a také jej syntetizovali Gaoni a Mechoulam na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v roce 1964. O 5 let později byly na stejné univerzitě testovány jeho psychofarmakologické účinky. Byl vyhodnocen jako nepsychoaktivní. CBG se tvoří dekarboxylací CBGA.

Co je to CBG? | Cannilav

CBG – Cannabigerol

CBG v konopí poprvé detekovali a syntetizovali Gaoni a Mechoulam na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v roce 1964 [Mechoulam, 1970]. O 5 let později byly na stejné univerzitě testovány jeho psychofarmakologické účinky. Byl vyhodnocen jako nepsychoaktivní [Grunfeld, 1969]. CBG se tvoří dekarboxylací CBGA. Při tomto procesu vznikají kromě CBG také další dosud neidentifikované vedlejší produkty, které zřejmě patří do skupiny minoritních kanabinoidů [Wang, 2016]. Jelikož se v rostlině CBGA obvykle z větší části přeměňuje na jiné kanabinoidní kyseliny (THCA, CBDA, CBCA) dříve, než podlehne dekarboxylaci, u většiny rostlin zastoupení CBG (resp. CBG + CBGA) v sušené droze nepřesahuje 1%. Existují však odrůdy u kterých díky genetické mutaci nedochází ke zpracování CBGA, proto jsou přítomna vyšší množství této látky (a naopak nižší množství THC a CBD [Morales, 2017]. CBG a různé jeho deriváty se nachází také v jihoafrické trvalce z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) Helichrysum umbraculigerum. Množství CBGA v sušené herbě této rostliny se obvykle pohybuje kolem 0,2 % hmotnosti [Izzo, 2009].

 

Terapeutické použití

 

CBG má potenciál v léčbě glaukomu [Colosanti, 2009], psoriázy [Wilkinson, 2007] a chronické bolesti [Petrocellis, 2008]. V testech na buněčných kulturách vykazovalo také protinádorové účinky [Ligresti, 2006], například na buňky kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva) [Borrelli, 2014]. Existují experimentální důkazy, že je tato látka mírným deaktivátorem serotoninového 5-HT1A receptoru a vysoce účinným aktivátorem noradrenalinového α2 receptoru [Gascio, 2010] a také že ve vyšších koncentracích CBG deaktivuje CB1 receptor [Navarro 2018]. CBG dokáže, podobně jako další kanabinoidy působit také na teplotních receptorech (např. TRPA1), což zřejmě hraje roli v analgetickém a protizánětlivém účinku [Petrocellis, 2008]. CBG působí jako antioxidant [Izzo, 2009] a potlačuje také produkci prostaglandinu E2 (hlavní prozánětlivá signální molekula v těle) [Granja, 2012]. V modelu kolitidy na myších, CBG tlumí příznaky chronického zánětu [Borrelli, 2013]. CBG bylo v testech na myších také mimořádně účinné jako neuroprotektant. [Valdeolivas, 2014]. V testech na kulturách lidských keratinocytů (buněk pokožky) byla pozorována výrazná schopnost CBG tlumit jejich nadměrné množení. [Wilkinson, 2007]. Je také možné, že CBG blokuje zpětné vychytávání noradrenalinu a způsobuje jeho hromadění u α2 receptoru, což potlačuje přirozené vylučování noradrenalinu. To je v souladu s protidepresivní aktivitou (na podobném principu je založena celá skupina syntetických antidepresiv), která byla pozorována v testech na potkanech [Musty, 2006; s.32.].


CBG má podobně jako další kanabinoidy silné antibakteriální účinky, například i proti obávané rezistentní formě zlatého stafylokoka (MRSA) [Appendino, 2008].

 

Nežádoucí účinky

 

U CBG byla pozorována klinicky významná schopnost snižovat antiemetický (proti nevolnosti) účinek CBD, pokud jsou podány současně. Tato vlastnost může souviset s protichůdným účinkem těchto kanabinoidů na serotoninovém receptoru 5-HT1A. [Gauson, 2010]. Nelze vyloučit, že podobným způsobem může CBG ovlivňovat také účinnost jiných léků působících na serotoninové receptory (např. SSRI antidepresiv), momentálně však o takové interakci chybí důkazy.

 

Zajímají tě kanabinoidy a jejich účinky? Přečti si toho víc na našem blogu o CBD CBN.