Co je to CBN?

Kanabinol (CBN) má obvykle podobu červené olejovité látky a tvoří se především oxidaci THC, proto je jeho hladina vyšší u starších vzorků. Jedná se o první objevený kanabinoid, který byl objeven již koncem 19. století, avšak jeho struktura byla popsána až v roce 1930.

Co je to CBN? | Cannilav

Jaké jsou účinky CBN?

Vědeckých studií zabývajících se účinkem CBN je poměrně málo, přičemž jen zlomek z nich byl proveden na lidech. V té pravděpodobně úplně první (1976) byla pozorována schopnost CBN působit v kombinaci s THC silně sedativně (Hollister, 1975)

 

Podle výzkumu z roku 1997, dokázalo CBN vyvolat u pokusných zvířat chování naznačující psychoaktivitu. Jeho účinnost byla oproti THC přibližně osminová. CBN se váže ke CB1 (Ki 211.2 nM) a CB2 (Ki 126.4 nM) receptorům jen relativně slabě, avšak oba tyto receptory aktivuje, podobně jako THC (Man-hee Rhee, 1997). CBN má schopnost zvyšovat chuť k jídlu, stejně efektivně jako THC. Tento účinek je pravděpodobně zprostředkován aktivací CB1 receptoru (Whalley, 2012)

 

U CBN byla pozorována antiepileptická (Turner, 1980) a protizánětlivá aktivita (Evans, 2006), která pravděpodobně souvisí s jeho schopností vázat se na TRPV2 receptor, který je mimo jiné zodpovědný za reakci na vysoké teploty. Podobně jako CBG i CBN vykazuje v testech na buněčných kulturách schopnost tlumit nadměrné množení lidských kožních buněk, které je typické například pro psoriázu. Mechanismus tohoto účinku není znám, avšak CB1 a CB2 receptory v něm zřejmě roli nehrají (Wilkinson, 2007)

 

Stejně jako další kanabinoidy (např. CBDV), CBN stimuluje přesun kmenových buněk z kostní dřeně do poškozené tkáně, čímž přispívá k rychlejšímu hojení zlomenin (Scutt, 2007).

Nežádoucí účinky

CBN, podobně jako CBD snižuje činnost enzymu cytochrom P450 v játrech, který je mimo jiné zodpovědný za metabolismus některých léků (Fernandes, 1973).

 

Zajímají tě kanabinoidy a jejich účinky? Přečti si toho víc na našem blogu o CBD CBG.