CBC: Mistr interakcí

Kanabichromen (CBC) je jedním z nejběžnějších kanabinoidů v konopí, i když jeho koncentrace v sušině květu jen málokdy překročí pár desetin procenta. 

IMG_3625 (1)

CBC: Mistr interakcí

Kanabichromen (CBC) je jedním z nejběžnějších kanabinoidů v konopí, i když jeho koncentrace v sušině květu jen málokdy překročí pár desetin procenta. 

Když byl v roce 1966 (tj. dva roky po izolaci delta-9-THC) poprvé izolován, byl kanabichromen pokládán za hojně zastoupený kanabinoid, podle některých článků ze sedmdesátých let měl být dokonce druhým nejčastěji se vyskytujícím kanabinoidem.

Tato mylná představa vycházela především z problematické separace CBC a CBD, kvůli které byly tyto dvě látky pro analytickou chemii té doby prakticky nerozlišitelné a často zaměňované. 

Ochromen květem

Stejně jako CBD (a také THC, CBG, CBN a další) i CBC vzniká z kyseliny kanabigerolové (CBGA). Na rozdíl od většiny kanabinoidů se nejvíce tvoří v mladém věku rostliny. Při kvetení se produkce nezvyšuje a jeho koncentrace s rostoucí hmotou rostliny klesá. 

Kde se CBC nachází?

Nejbohatší jsou na kanabichromen obvykle chemotypy s vysokým procentem THC.

Šlechtěním byly získány též odrůdy s převahou CBC, ale je nutno poznamenat, že celkový obsah kanabinoidů u těchto rostlin je nižší a že sušina s obsahem CBC přesahujícím dvě procenta nebyla nikdy spolehlivě zaznamenána. 

Přestože tento kanabinoid nebyl dosud získán z jiného zdroje než z konopí, různé analogie jsou v přírodě relativně běžné.

Pravděpodobně nejzajímavější z nich je kyselina daurichromenová, která byla popsána u různých druhů rodu rododendronu neboli pěnišníku a je nositelem významné antivirové aktivity, kromě jiného i proti HIV. 

Tento článek, byl také publikován v magazínu KONOPÍ.